Valprogrammet 2018

 

Vi kommer uppdatera, förbättra och ändra om de behövs till våren 2018
Detta är ett valprogram som är under arbete och ni får gärna komma med olika synpunkter

1. Funktionshindrade
Huvudfrågan är att partiet ska bevaka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i samhället
Stoppa nedrustningen av LSS lagen
Genom att lyfta frågan i vardagen

2. Direktdemokrati
Personer som bor i Sverige ska få möjlighet att rösta i olika frågor

3. Miljöfrågor
Om man köper en elbil ska man få ett rejält bidrag

4. Äldrevården 
Äldre skall ha rätt att komma ut i samhället oavsett om man bor i eget boende eller på äldreboende minst två timmar om dagen
Personer från 75 år ska få en gratis koll om man är i behov av äldrevård och sedan med två års intervaller, om man inte själv har begärt det tidigare

5. Sjukvård
Alla ska ha rätt till en hälsocentral inom 2 mil
Alla ska ha rätt till BB inom 5 mil

6. Personer som vill komma till Sverige
Vi tycker att Sverige ska i princip ta emot alla och att migrationsverket får bara ge avslag om personen är med i ett terrornätverk eller tungt kriminell grupp
Om varje utländsk person/familj får en kontaktperson som leder de in i det Svenska samhället så skulle man skapa många arbetstillfällen i Sverige
Samma upplägg som en fosterfamilj
Det ska utgå ett schablonbelopp för uppdraget

7. Skola och utbildning
Max 15 elever per klass och en elevassistent per klass
Vi vill att kommunerna ska återuppta byskolorna

8. Barnomsorgen 
Max 15 barn per grupp på dagis och fritidshem

9. Djur
Inga djur ska behöva åka mer än 4 timmar per dag i Sverige
Detta mål uppfyller man genom att ha sluss stationer i Sverige

10. Landsbygd 
Alla ska ha tillgång till bra bussförbindelse
På landsbygden ska det finnas kommunikation, affär och sjukvård inom ett rimligt avstånd

Vi vill satsa på bönderna genom att ge de stöd så de inte behöver lägga ner och även till nystartande landsbygdsmejerier

11. Idrott 
Vi vill fördubbla bidraget till Svensk idrott

12. Skattesystemet
Vi vill arbeta för att förenkla och förtydliga var pengarna går till och vad man ska betala
Vi tycker att pensionärer inte ska behöva betala skatt när man har gått i pension

13. Om Sverige i världen
Vi tycker att Sverige ska ha en fortsatt stor hjälpinsats för omvärlden och en fortsatt viktig roll i EU och FN
I grunden är vi även positiva till Euro
Nej till NATO

14. Rättsväsende
Flera poliser i landsbygden
Vi vill ha flera domstolar i landet för att förkorta handlingstiden
Vi vill ha ett större nordiskt samarbete inom polisen

15. Arbete och företag
Flera små företagare

16. Kultur
All statlig kulturverksamhet ska vara gratis att besöka

17. Forskning
Ökade bidrag

18. Försvar
Vi vill ha ett större nordiskt samarbete inom försvaret

19. HBTQ
Arbete med HBTQ-frågan i samhället

20. Samara och övriga minoritet gruppen 
Vi vill arbeta för Samaras rättigheter och andra minoritet gruppen i samhället

Kandidater
Common sense in Sweden söker dig som vill vara med som kandidat i riksdagsval, landsting och kommun valen och förändra situationen inom våra kärnområden.

Om du vill kandidera för oss?
Så skickar du ett mail till kontakat personen i ditt län. (Om det inte finns någon, så maila du till csiswe@hotmail.com)
Senast 2 april 2018

www.csinsweden.se
csiswe@hotmail.com

Vi finns på Facebook

Sök på hemsidan

Kontakt

Common sense in Sweden