Kandidater

 

 

Vem som helst kan vara kandidater för vårt parti till riksdagen, landstingtet eller kommun.

Men vi vill i första hand att personer med egna funktionshinder och dessa anhöriga. 

Personer med utländsk bakgrund kommer partiet att prioritera.

Vi vill få in kandidater före 2 april för att vara med på valsedeln. Men det går att anmäla sig i eftrhand men då blir man inte uppsat på någon valsedel och behöver använda blanka valsedlar för att skriva ditt kandidatens namn.

Vi önskar få in en kandidat till riksdagsval i varje krets och helst två kandidater i varje kommun.

I landstingsvalet måste vi få in helst sex kandidater i varje krets. 

Det får ju givetvis vara fler kandidater i landstinget och kommun.

En person kan kandidera till en eller flera val.
Det innebär att en person får kandidera till tex kommun och landstingsval.

 

Vad sedan gäller de återstående frågorna, då antar jag att ni med reserv menar ersättare. Enl. kommunallagens 5 kap. 4 § ska det finnas ersättare för ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Vid val till riksdagen, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet ska lika många ersättare utses som partiet har fått mandat, dock alltid minst tre.

 

Riksdagen   1 mandat + 3 ersättare = 4 kandidater

Landstinget 1 mandat + 3 ersättare = 4 kandidater

Kommun     1 mandat + 1 ersättare = 2 kandidater

 

För vissa partier kan du personrösta genom att
själv skriva till namn på valsedeln.
Det är endast för partier som inte anmält sina
kandidater som du kan skriva till namn. När du
personröstar kan du skriva till namn på en valsedel
med kandidatnamn, en valsedel med endast partinamn
eller en blank valsedel. På den blanka valsedeln måste
du också skriva partinamnet och den du vill rösta på.

 

källa Valmyndigheten

 

Så här göra du!

Du tar en blank valsedel och skriver "Common sense in Sweden" sedan skriver du under namnet på den personen som du vill rösta på.

Det är viktigt att du personsröstar för att en kandidat ska få 5% i valkretsen. 5% är spärren. Om partiet får ett mandat, men kandidaten inte når 5%, blir platsen tom.